Tìm thông tin liên quan:

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Ai giỏi nhất thế giới?

Le Duc Duc
đã có nhiều danh nhân tầm cỡ được nêu ra nhưng rốt cuộc HIT LE được chọn là số 1
Lý do: Không ai trên thế gian này vừa HÍT lại vừa LE được !
Sau một thời gian thì ở Việt Nam có một nghệ sĩ qua mặt HITLER , đó là bà PHÙNG HÁ , vì so với việc vừa HÍT vừa LE thì vừa PHÙNG vừa HÁ khó hơn rất nhiều !
Tuy nhiên vừa HÍT vừa LE hay vừa PHÙNG vừa HÁ tuy khó nhưng cũng không khó bằng
Vừa HỢP TÁC vừa ĐẤU TRANH!
Em thật !
Hehe

Không có nhận xét nào: