Tìm thông tin liên quan:

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Nóng: Kết quả "ai chung thủy cao - chung thủy và chung thủy thấp”


Chiện bỏ phiếu chức danh lãnh đạo, tốn không ít thời gian của Quốc hội, nghe các đại biểu bàn ra tán vào chán chế thì ông Tổng bí định hướng: “Lấy phiếu tín nhiệm với mong muốn cảnh tỉnh, răn đe để mỗi cán bộ khi làm việc thì tự soi, tự sửa là chính. Còn đến lúc phải bỏ phiếu bất tín nhiệm là bước đường cùng, không thể chỉnh sửa được nữa thì cho nghỉ”
(NĐT)


Cho nên "Bằng nhiều lý lẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị vẫn giữ ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chỉ nên có hai mức tín nhiệm. Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đề nghị giữ ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp và cho rằng “ba mức là phù hợp, đảm bảo sự thận trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ”
(TT)  

Mới đây, báo đưa tin: "Một trong những hoạt động quan trọng của QH trong tuần này là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Theo thông tin VPQH đưa ra đầu kỳ họp, phiên họp lấy phiếu tín nhiệm là một phiên họp kín, và cách thức tiến hành vẫn theo nghị quyết hiện hành, tức là theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp..."
(VNN)  

Ngẫm lại phản ánh của ông nghị Thuyền:
"Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, họ bảo đại biểu Quốc hội sao dốt thế nhỉ ?”.
Rồi ông ví von bằng câu chuyện vui mà ông nghe được:
"2 vợ chồng nhà nọ khi nghe Quốc hội soạn thảo về lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức đã đưa ra 3 tiêu chí sống chung thủy: “chung thủy cao - chung thủy và chung thủy thấp”. Sau 1 năm, thấy chồng quan hệ lăng nhăng nên bà vợ đề nghị sửa, hoặc chung thủy hoặc bồ bịch, không thể chọn cả hai. “Ông chồng không nghe, vẫn bảo giữ 3 mức như thế, bà vợ bảo ngay “dây thần kinh của ông bị đứt à?” 
Nghe xong, ông nghị Đương bảo:
“Đúng như anh Nguyễn Bá Thuyền nói, tôi gặp cử tri họ nói sao đại biểu Quốc hội dốt thế, tôi cũng chỉ nói là sẽ cố gắng nghiên cứu”
(Nld)
Thợ Cạo bình loạn: "Ngừ ta không ngu đâu mà chỉ muốn chung thủy thôi thoai !"

Công bố kết quả: 

Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước 330 (66,27%) 133 (26,71%) 28 (5,62%)
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước 263 (52,81%) 215 (43,17%) 13 (2,61%)
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội 328 (65,86%) 139 (27,91%) 25 (5,02%)
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội 323 (64,86%) 155 (31,12%) 13 (2,61%)
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội 372 (74,7%) 104 (20,88%) 14 (2,81%)
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội 322 (64,66%) 145 (29,12%) 24 (4,82%)
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội 252 (50,6%) 217 (43,57%) 22 (4,42%)
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường 234 (46,99%) 235 (47,19%) 22 (4,42%)
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế 273 (54,82%) 204 (40,96%) 15 (3,01%)
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 253 (50,8%) 229 (45,98%) 9 (1,81%)
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách 291 (58,43%) 189 (37,95%) 11 (2,21%)
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 210 (42,17%) 253 (50,8%) 28 (5,62%)
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh 267 (53,61%) 215 (43,17%) 9 (1,81%)
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 294 (59,04%) 180 (36,14%) 18 (3,61%)
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 (67,27%) 151 (30,32%) 6 (1,2%)
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu 292 (58,63%) 183 (36,75%) 17 (3,41%)
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 286 (57,43%) 194 (38,96%) 12 (2,41%)
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 260 (52,21%) 204 (40,96%) 28 (5,62%)
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng 241 (48,39%) 232 (46,59%) 19 (3,82%)
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ 210 (42,17%) 122 (24,5%) 160 (32,13%)
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ 186 (37,35%) 261 (52,41%) 44 (8,84%)
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ 196 (39,36%) 230 (46,18%) 65 (13,05%)
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ 167 (33,53%) 264 (53,01%) 59 (11,85%)
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ 248 (49,8%) 207 (41,57%) 35 (7,03%)
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 (18,07%) 286 (57,43%) 116 (23,29%)
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ 126 (25,3%) 274 (55,02%) 92 (18,47%)
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 (17,67%) 194 (38,96%) 209 (41,97%)
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 105 (21,08%) 276 (55,42%) 111 (22,29%)
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp 176 (35,34%) 280 (56,22%) 36 (7,23%)
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng 131 (26,31%) 261 (52,41%) 100 (20,08%)
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 215 (43,17%) 245 (49,2%) 29 (5,82%)
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương 112 (22,49%) 251 (50,4%) 128 (25,7%)
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 (17,27%) 229 (45,98%) 177 (35,54%)
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 238 (47,79%) 233 (46,79%) 21 (4,22%)
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 184 (36,95%) 249 (50%) 58 (11,65%)
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 158 (31,73%) 270 (54,22%) 63 (12,65%)
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an 273 (54,82%) 183 (36,75%) 24 (4,82%)
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 83 (16,67%) 294 (59,04%) 104 (20,88%)
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 133 (26,69%) 304 (61,04%) 43 (8,63%)
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 121 (24,3%) 281 (56,43%) 77 (15,46%)
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 323 (64,86%) 144 (28,92%) 13 (2,61%)
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 186 (37,35%) 198 (39,76%) 99 (19,88%)
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế 108 (21,69%) 228 (45,78%) 146 (29,32%)
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ 164 (32,93%) 241 (48,39%) 87 (17,47%)
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư 231 (46,39%) 205 (41,16%) 46 (9,24%)
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 195 (39,16%) 260 (52,21%) 34 (6,83%)
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 198 (39,76%) 269 (54,02%) 23 (4,62%)

Ảnh đồ họa: Nhật Minh
Biểu đồ tỷ lệ tín nhiệm của 47 chức danh. (Vnexpress)

Không có nhận xét nào: