Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Ảnh vệ tinh mới nhất 6 đảo nhân tạo TQ đang xây dựng (cập nhật 01/2015)


Trung Quốc đang cải tạo mở rộng xây dựng 6 đảo nhân tạo trên tổng số 7 bãi san hô đã chiếm đóng:
Bãi Ga Ven (Gaven Reefs)
15/11/2014
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/gaven_1.jpg
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/gaven_2.jpg
(ảnh Janes)
Bãi Chữ Thập (Fiery Cross Reef)
15/11/2014
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/fiery_cross2.jpghttp://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/fiery_cross1.jpg
  http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/fiery_cross3.jpg

 
Bãi Gạc Ma (Johnson South Reef) 
12/11/2014
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/johnson_1.jpg
15/11/2014

http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/johnson_2.jpg 
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/johnson_3.jpg

Bãi Tư Nghĩa (Hughes Reef)
15/11/2014 
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/Kennan2.jpg 
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/Kennan3.jpg
12/12/2014
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/Kennan1.jpg

Bãi Châu Viên (Cuarteron Reef)
15/11/2014
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/cuarteron_1.jpg
Bãi Vành Khăn (Mischief Reef)
19/01/2015
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/mischief_1.jpg
http://amti.csis.org/wp-content/uploads/2015/02/mischief_2.jpg
Nguồn: Amti.csis.org

Bãi Xu Bi (Subi Reef) không thấy ảnh xây dựng mới, căn cứ hiện tại:In 

Không có nhận xét nào: