Tìm thông tin liên quan:

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

25 năm với dụng cụ thô sơ, một mình đào hang động tuyệt đẹp.

Chỉ với vài dụng cụ đơn sơ, một chiếc xe cút kít và con chó cưng, nghệ sĩ 75 tuổi, Ra Paulette, một mình làm việc trong suốt hơn 25 năm qua tại vùng sa thạch (đá do cát kết thành) ở phía bắc bang New Mexico.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có hang nào mở cửa để công chúng tham quan vì tác phẩm vẫn nằm trong dự án đang được hoàn thiện.

Không có nhận xét nào: