Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Đến Phật cũng phải... đánh!

... đến PHẬT cũng phải... ĐÁNH !(HÌNH ĐỘNG, CÁC BÁC BẤM VÀO CHỮ "GIF")
Posted by Nguyễn Hồng Kiên on 18 Tháng 1 2016

Không có nhận xét nào: