Tìm thông tin liên quan:

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Nhạc tình Trịnh Công Sơn qua giọng ca Trịnh Vĩnh Trinh

Không có nhận xét nào: