Tìm thông tin liên quan:

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Đất nước người dân đồng bằng Phú Yên (I)

(Cũng là cảnh thường thấy ở các tỉnh Nam Trung Bộ) 
 

Ngà ba cây sộp - đường một chiều ngắn nhất Việt Nam
Hình ảnh lấy chủ yếu từ FB Dân Phú Yên