Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Đất nước người dân đồng bằng Phú Yên (I)

(Cũng là cảnh thường thấy ở các tỉnh Nam Trung Bộ) 
 

Ngà ba cây sộp - đường một chiều ngắn nhất Việt Nam
Hình ảnh lấy chủ yếu từ FB Dân Phú Yên

Tìm kiếm ở đây: