Tìm thông tin liên quan:

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Vài hình ảnh gợi nhớ sinh hoạt hè phố ở Miền Nam trước 1975


Nước mía, 1965.Bán thiệp Giáng sinh và năm mới.Bán khô mực đầu đường Tự Do, gần nhà thờ Đức Bà. sạp báo với chủ nhân nằm dài đánh một giấc ngủ trưaSAIGON 1969 - Xe hủ tiếu, đường Thái Lập Thành (nay là Đông Du) Photo by Sonnyb

Không có nhận xét nào: