Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Vài ảnh gợi nhớ nhiều kỷ niệm đối với quân viễn chinh Đại Nam ở CPC...

[​IMG]


[​IMG]
[​IMG]
Nguồn ảnh từ: Otofun