Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Vietnam-Cambodia war (1978-1979)
 
 
 
 


Vietnam-Cambodia war (1978-1979) in Cambodia-Vietnamese army.

Vietnam-Cambodia war (1978-1979) in Cambodia-US Tank used by Vietnamese Army to fight Cambodia.Vietnam-Cambodia war (1978-1979) in Cambodia-Khmers rouges prisoners after Phnom Penh fall.

Cambodia/Vietnam war (1978-1979) in Cambodia-National Bank of Cambodia.
Nguồn ảnh: Gettyimages