Tìm thông tin liên quan:

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thầy cô trường Trung học Hoàng Đạo KT


Tran Dinh Nghia: Thầy Nguyễn Văn Trọng của tụi mình đây 
Thầy Trần Đạo Chuẩn dạy sử và thầy Huỳnh Ngọc Sơn dạy văn ở Suối Đá cây số 6 Kontum.


Tran Dinh Nghia: Cô Phan Thị Thanh Hương dạy Việt Văn lớp 6A

Lớp Đệ nhất ( lớp 12 ) năm học 69/70 họp mặt cùng Thầy Phiên , Thầy Tắc , Cô Phi , Thầy Chuẩn ( hình chụp năm 2000 )
Từ trái sang: Thầy Chuẩn, thầy Tắc, cô PhiThầy Phiên thứ ba từ phải quaThầy Tắc
GSTH Trần văn Tắc (một trong những “tiên chỉ ” của Làng Trung Lương) - Xem thêm ảnh Đình Trung Lương.