Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Bài "Trộm nhìn nhau" không ai qua được giọng ca Hoàng Oanh,

Già mà diễn còn duyên quá, em Cạo đây chết mê chết mệt chị!.
(người thứ hai là Thanh Tuyền).

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ở đây: