Tìm thông tin liên quan:

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Tôn vinh văn hóa Lạc Việt : Cụm tranh vách đá Hoa Sơn (Quảng Tây)

vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
https://giaovn.blogspot.com/…/ton-vinh-van-hoa-lac-viet-cum…

Không có nhận xét nào: