Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Bản đồ mô phỏng lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (IV)

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 3)

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1653 - 1853

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1653

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1658
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1679
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1693
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1708
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1732
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1739
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1755
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1757
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1771
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1773
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1774
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1788
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1802
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1832
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1835
Cập nhật: 10/12/2015 Theo Ohay TV

Không có nhận xét nào: