Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Bản đồ mô phỏng lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (III)

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 2) 
 
Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.
Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1154 - 1611
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1154

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1225
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1306
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1400
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1402
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1407
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1418
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1425
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1428
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1471
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1479
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1540
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1554
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1569
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1611
Cập nhật: 10/12/2015 Theo Ohay TV

Không có nhận xét nào: