Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Bản đồ mô phỏng lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ (II)

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 1)
 
Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 905

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 930
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 931
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 937
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 938
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 944
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 966 - 967
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 967
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 968
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 980
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1010
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1014
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1048
45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1069
Cập nhật: 10/12/2015 Theo Ohay TV

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ở đây: