Bản đồ 1:250.000 khu vực QL19, loanh quanh biên giới Vn - K