Tìm thông tin liên quan:

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Sự thật một vụ "làm tay sai cho địch bị cách mạng xử bắn"

"... Họ nhìn thấy một người nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị trói chặt chéo về phía sau bằng dây dù. Sợ dây dù làm dây trói tay còn dư ra khoảng ba mét. Hai chân nạn nhân cũng bị trói bằng dây dù ở phía trên đầu gối khoảng 3cm. Một cách trói tù binh quen thuộc trong chiến tranh để đối tượng chỉ đi mà không thể chạy được. Nạn nhân bị bắn xuyên từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia. Máu thấm quanh chỗ đất ông ta nằm đã bầm tím lại...."
Cho rằng là gián điệp, phản động nên 12 người lần lượt bị bắt rồi giết.
Ông Bí thư xã nói: "Chiến tranh mà, làm gì có hồ sơ, họ gặp đâu bắn đó..."

Ty Công an Nghĩa Bình
CÔNG AN HUYỆN PHÙ MỸ

Số : 25/BC-CA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Phù mỹ, ngày 21 tháng 11 năm 1980

                     Kính gửi :
TY CÔNG AN NGHĨA BÌNH

BÁO CÁO
việc Ty yêu cầu xác minh đơn của Dương Minh Trị
quê An Giang, Mỹ Đức, Phù Mỹ Nghĩa Bình xin minh oan
 cái chết của cha là Dương ngọc Chánh trong thời kỳ chống Mỹ
========
               Tôi Võ Ngọc Chánh nguyên Trưởng công an Huyện Phù Mỹ, lúc bây giờ (11/1968) tôi là Trưởng đòan công tác của Ban An ninh tỉnh Bình định  về công tác tại Huyện Phù Mỹ, hơn nữa tôi là người địa phương tôi biết khá rỏ về việc này, xin báo cáo để ty nghiên cứu.

                Về lai lịch gia đình Dương ngọc Chánh:

               Cha là Dương Nhứt (chết) , mẹ Võ Thị Thuần (chết) . Trong chín năm kháng chiến không làm gì cho địch và cũng không làm gì cho ta . Riêng Võ thị Thuần thời kỳ Mỹ Diệm có tham gia Phụ nữ liên đới thái độ chính trị không ưa thích Cánh mạng nhưng cũng chưa thấy hành động gì làm hại Cách mạng và chết trong thời kỳ Mỹ Diệm
 
              Về Dương Ngọc Chánh (tức Dương Phẩm) trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chỉ ăn học không làm gì cho  địch và cũng không làm gì cho ta, lấy vợ là Nguyễn Thị Cầu con một gia đình nói chung cha mẹ anh chị em đều tham gia Cách mạng cả, chị Cầu có người em ruột là Nguyễn Thị Kim Dung nay là Tỉnh ủy viên công tác tại phụ nữ tỉnh Nghĩa Bình

              Thời kỳ Mỹ Diệm + Thiệu, Dương Ngọc Chánh làm nghề y tá tư và dạy học, chưa thấy có hành động gì chống đối  Cách mạng, có thời kỳ làm thư ký cho chính quyền xã Mỹ đức của địch và cũng là cơ sở Cách mạng được các đồng chí Tấn TVHU Phù Mỹ nay về hưu ở thôn Bình trị xã Mỹ Quang  và Chị Trương Thị Đổng Đảng viên cũ ở thôn An giang Mỹ đức  sử dụng ( có giấy xác nhận của các đồng chí đó ) khi xã Mỹ Đức giải phóng rộng Dương Ngọc Chánh không còn có điều kiện hợp pháp nữa nên phải sống bất hợp pháp như mọi anh em khác, hàng ngày khi có địch càn đến là phải chạy trốn

              Về lai lịch của Nuyễn Ngưu (Ánh) Phó công an xã Mỹ Đức thời kỳ 1965-1969 và cả liên quan đến cái chết  của Dương Ngọc Chánh
 
             Nguyễn Ngưu (tức Ánh) nay khỏang 53 tuổi, quê An giang, Mỹ đức thời kỳ 9 năm Y không làm gì cho địch và cho ta, thường ăn chơi trai gái rượu chè và hay ăn cắp vặt. Thời kỳ Mỹ Diệm Y không  phải đối tượng địch để ý nên được sống đi lại làm ăn tự do  nên các đồng chí ta  móc nối Ngưu vào cơ sở họat động Cách mạng  bí mật một thời gian  đến năm 1962  do tình hình cơ sở bị vỡ nhiều có một số đồng chí đi thóat ly ra căn cứ trong đó có Nguyễn Ngưu , khi lên đến căn cứ (vùng Cát Sơn) khỏang 10 ngày Y gây lộn với anh em rồi bỏ đi đầu hàng địch tại Phù Cát ở đây khỏan một  tuần lễ lại về sống tự  do hợp pháp ở thôn An Giang, xã Mỹ Đức. Chúng tôi đang nghi có thể địch cài cấy cho về họat động nhưng đến nay chúng tôi chưa có tài liệu cụ thể .

              Đến năm 1965 địa phương sử dụng Y làm công tác an  thôn sau đó lên làm phó công an xã . Trong bối cảnh xã lúc bây giờ có một số thôn cạnh quốc lộ I địch còn tạm chiếm và thỉnh thỏang nống lấn chốt giữ  một số nơi trong xã , hàng ngày đưa quân từ các nơi  đến càn quét vùng đã giải phóng trong xã, Từ đó việc chỉ đạo của Huyện Công an giao cho đồng chí Xuân phó huyện phụ trách cánh Bắc  Huyện, trong đó có xã Mỹ đức không quán xuyên được công việc của Công an nên Ngưu báo cáo sao nghe vậy không có bước điều tra xác minh của công an huyện

              Từ tình hình đó cộng với bản chất của Nguyễn Ngưu là phần tử không tốt nên Y đã tha hồ bắt bớ giam cầm tra tấn, giết hại nhiều người dân vô tội theo sở thích, theo định kiến  thù hằn, theo sự phán đóan cá nhân, có một số Y định hủ hóa hoặc tống tiền họ không chịu, thế là lập tức hôm sau có hồ sơ người đó làm gián điệp và cho an ninh vũ trang  đến bắt ngay. Hiện nay có một số gia đình của những người bị giết hại hoặc bị tên Ngưu đánh đập hàng ngày họ muốn tìm giết tên Ngưu  để trả thù  nhưng dưới chính quyền Cách mạng họ không dám làm .48
 
                Về việc chết của Dương Ngọc Chánh khỏang tháng 8 năm 1968 Nguyễn Ngưu tiến hành bắt hàng lọat khỏang 12 người phần lớn là người ở thôn An Giang , Châu Trúc v.v... gọi là tổ chức phản động gián điệp , có trường hợp bắt cả gia đình  như vợ chồng Võ Thử ở thôn An giang đã có công lao đóng góp cho cách mạng , vì  oan ức nên vợ Võ thử đập đầu vào đá tự tử , trong khi bị Nguyễn Ngưu tra tấn còn Võ Thử thì trong khi bị Nguyễn Ngưu tra tấn con Võ thử thì đem xử bắn, gia đình lê Khang bắt cả vợ chổng và con rồi cũng giết hết  Dương Ngọc Chánh củng bị bắt và giết chết trong vụ này

                Thấy bắt một lúc qúa nhiều người và giết cũng qúa nhiều tôi tiến hành thẩm tra  về hồ sơ và nội dung của vụ án , Nguyễn Ngưu báo cáo đây là tổ chức phản động  gián điệp không biết rõ nguồn gốc từ đâu và do tên nào cầm đầu, chúng nó tổ chức theo giây chuyền như Võ Trọng Đạt  tổ chức Dương Ngọc Chánh, Dương Ngọc Chánh đi tổ chức cho Phan Sao, Phan sao đi tổ chức cho Võ Thử  Võ Thử đi tổ chức cho vợ Võ Thử vợ Võ Thử đi tổ chức cho Lê Khang, Lê Khang tổ chức vợ Lê Khang, vợ Lê Khang tổ chức cho con Lê Khang …..

                Về Dương Ngọc Chánh thì Nguyễn Ngưu nói nó có hành động cứ ta chạy càn đâu là nó chạy theo đó mục đích nó nắm tình hình báo cho địch . Ngưu đã bắt lên núi sau nhà ông Nghê  thôn An giang khai thác được mấy hôm rồi bắn chết nói rằng tên Chánh đã trốn chạy nên phải bắn

            Hỏi về hồ sơ và tội trạng  của các đối tượng  thì không có một thứ gì cả
 
           Việc bắt bớ Ngưu không cần xin ý kiến của ai cả cứ muốn bắt ai là Y cùng an ninh Vũ trang  mang súng đến nhà trói dẫn đi . Khi đòan chúng tôi còn ở đây đã chứng kiến hành động này  của Ngưu tiếp tục bắt Nguyễn Giữ , Nguyễn Thị Bảy ở thôn Hòa tân và một số người ở thôn Mỹ Trang đem về Y trực tiếp khai thác đánh đập vô cùng gỉa man và bắt phải nhận tội làm gián điệp và sau đó lần lượt giết chết.

            Ngòai những hành động tự do bắt giết Ngưu còn tiến hành quản thúc , quản chế nhiều người như chị Trương thị Đổng Đảng viên cũ họat động tù tội được đồng chí Tấn giao nhiệm vụ tiếp tục sử dụng Dương Ngọc Chánh thì Ngưu nói chị Đổng có quan hệ họat động với Dương Ngọc Chánh Y đã quản thúc suốt ngày này qua  ngày khác , giam giữ Nguyễn Thị Cầu vợ Dương Ngọc Chánh hàng ngày bỏ đàn con nheo nhóc không được ai đến giúp đở , lúa chín ngòai đồng  bỏ hư không ai gặt, Y nói cần phải trừng trị cả nhà nó .
            Hành động của Nguyễn Ngưu đã làm cho dân chúng vô cùng sợ hải khi thấy chúng tôi về nhiều ngưởi đã tìm gặp phản ảnh tình hình và nhờ bề trên kịp thời ngăn chặn kẻo tên Ngưu nó giết hết dân làng.
 
            Tóm lại cái gọi là tổ chức phản động gián điệp do Ngưu dựng lên và tiến hành bắt giết hàng lọat người là do bịa đặt theo định kiến thù hằn, phán đoán theo cảm tính, hoặc cũng có thể do bản chất y là phần tử không tốt hoặc Y làm theo sự chỉ huy của địch cần phải nghiên cứu. Trong số người bị giết có nhiều người vô tội bị giết oan trong đó có Dương Ngọc Chánh

             Khi đòan chúng tôi thấy rỏ hành động và bản chất của Nguyễn Ngưu nếu để Y tiếp tục làm việc sẽ không có lợi cho Cách mạng  nên chúng tôi đã trực tiếp báo cáo với TV xã ủy và một số đồng chí trong Huyện ủy đang đứng chân ở đây đã nhất trí cần thiết phải thay ngay không cho Ngưu làm việc nữa và sau đó xã đã không dùng ngưu từ năn 1969 đến nay

              Về phần tỉnh sau đợt công tác về chúng tôi đã trực tiếp báo cáo lại tòan bộ tình hình này cho Ban an ninh tỉnh Bình Định.
             
               Báo cáo để Ty rõ nghiên cứu trả lời cho đương sự


TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN PHÙ MỸ
Đã ký
NGỌC CHÁNH


Xem thông tin nội dung đầy đủ ở trang: Duongngocchanh

Không có nhận xét nào: