Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Quang Lập kế thừa dòng nhạc Bolero - hát cực chất!


Nghe như dung hoà giữa giọng Duy Khánh và Chế Linh.
Một bài nữa, với kỹ thuật thanh nhạc tới đỉnh:

Không có nhận xét nào:

Tìm thông tin blog này

Tìm kiếm Blog này