Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Tài Nguyễn hát theo Duy khách nhưng nghe "mềm" hơn, rất có hồn

Hát không mic:
 

Không có nhận xét nào: