Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

"Quốc gia & nhà nước" . "đi ra nước ngoài & đi ngoài ra nước"

Tiếng Việt nói viết sao cũng được miễn hiểu, do đó thiếu chính xác, dễ gây hiểu nhầm.
Tiếng Việt có ~ 40.000 từ so với tiếng Anh có ~ 750.000 từ. Từ tiếng Việt dài nhất có 7 chữ cái, từ tiếng Anh dài nhất có 45 chữ cái.
Câu "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" cho thấy sự bất cập hơn là tự hào.
Người Việt bù đắt sự thiếu hụt bằng cách thêm dấu, luyến láy, đảo từ... nhưng chưa đủ.
Ngoài việc quan tâm sử dụng tiếng Việt trong sáng, người Việt không nên câu nệ gò bó với những gì đã có, nên chấp nhận các từ biến thể, từ lóng theo thời đại và du nhập thêm từ nước ngoài. Chả việc gì phải kiêng cữ với cái mới !
(Chiên da ngôn ngữ TV Cạo đề xuất)
____________

Định danh tổ chức là việc rất quan trọng, cần chuẩn mực. Ví dụ về sự không thống nhất gây khó hiểu như:
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành để chỉ đơn vị lẫn cấp chỉ huy.
Trong khi đó trên có Quân khu (đơn vị) và Bộ Tư lệnh (cấp chỉ huy).
Dưới có Cơ quan quân sự huyện, quận và Ban chỉ huy.
- Trong hệ thống đảng, chính quyền thì tổ chức phòng trực thuộc ban, ngược lại trong quân đội thì cấp ban thuộc phòng.
- Hoặc trong đại học có nhiều trường đại học khác. Trong trường có viện, trong viện có trường. Trong học viện có học viện, viện...
Không có nhận xét nào: