Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Tìm hiểu thực chất mỗi nước kiểm soát bao nhiêu đảo, rạn san hô... ở quần đảo Trường Sa

Ngày 13/52015, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, David Shear, nói trước Ủy ban quan đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ: "Việt Nam có 48 tiền đồn; Philippines, 8; Trung Quốc, 8; Malaysia, 5, và Đài Loan, 1. "
........
Danh sách các nước cùng với các vị trí trên quần đảo Trường Sa, được liệt kê dưới đây mang tính tham khảo, bao gồm chiếm đóng và kiểm soát, có người hoặc không, nguồn có thể và chưa thể kiểm chứng. Số liệu được thu thập từ Hoangsa.org, wiki Việt, Anh, TQ.

Việt Nam kiểm soát 
Đảo An Bang  Amboyna Cay
Đảo Nam Yết  Namyit Island
Đảo Sinh Tồn  Sin Cowe Island
Đảo Sinh Tồn Đông Sin Cowe East Island
Đảo Sơn Ca Sand Cay
Đảo Trường Sa Spratly Island
Đảo Song Tử Tây Southwest Cay
Đá Cô Lin Collins Reef
Đá Đông  East (London) Reef
Đá Lát  Ladd Ree
Đá Len Đao Lansdowne ReefĐá Lớn  Discovery Great Reef
Đá Nam  South Reef
Đá Núi Thị  Petley Reef
Đá Núi Le  Cornwallis South Reef
Đảo Phan Vinh  Pearson Reef
Đá Tây  West (London) Reef
Bãi Thuyền Chài  Barque Canada Reef
Đá Tiên Nữ  Tennent Reef
Đá Tốc Tan  Alison Reef
Đảo Trường Sa Đông Central (London) Reef

Đá Phúc Sĩ Higgens Reef
Đá Hà Tần Barque Canada Reef 
Bãi Nguyệt Sương Stag Shoal
Đá Nhỏ Discovery Small Reef
Đền Cây Cỏ Flora Temple Reef
Bãi Chim Biển Owen Shoal
Đá Sơn Hà Gent Reef
Đá Nghĩa Hành Lovele Reef
Bãi Chim Biển Owen Shoal
Đá Tam Trung không có tên tiếng Anh
Đá Núi Môn Maralie Reef
Đá Nhám Grierson reef
Đá Núi Môn Maralie Reef
Đá Núi Cô Cay Marino
Bãi Ngọc Điền Jubilee Bank
Bãi Đăng Quang Coronation Bank
Đá Vị Khê không có tên tiếng Anh
Đá Nhạn Gia không có tên tiếng Anh
Đá An Bình Ross Reef
Fancy Wreck Shoal chưa có tên tiếng Việt

Tổng cộng: 41 điểm.

Bãi Ba Kè Bombay Castle
Bãi Phúc Tần Prince of Wales Bank
Bãi Quế Đường Grainger Bank 
Bãi Huyền Trân Alexandra Bank   
Bãi Phúc Nguyên Prince Consort Bank
Bãi Tư Chính Vanguard Bank
Bãi Đinh Kingston Shoal
Bãi Đất Oriena shoal 

Chú thích: 8 bãi ngầm nằm trên thềm lục địa nên VN không liệt kê vào quần đảo Trường Sa, nơi có các nhà giàn và đang khai thác dầu.


Philippines kiểm soát 
Đảo Bến Lạc West York Island
Đảo Bình Nguyên Flat Island
Đảo Loại Ta Loaita Island
Đảo Song Tử Đông Northeast Cay
Đảo Thị Tứ Thitu Island
Đảo Vĩnh Viễn Nanshan Island
Bãi An Nhơn Lankiam Cay
Đá Cá Nhám Irving Reef
Đá Công Đo  Commodore Reef
Bãi Cỏ Mây Second Thomas
Đá An Nhơn Loaita Cay 
Bãi Cỏ Rong Reed Bank
Bãi Loại Ta Nam Loaita Nan
Đá Bắc North Reef
Đá Hoài Ân Sandy Cay
Bãi Núi Cầu Lys Shoal 
Bãi Tổ Muỗi Nares Bank 
Đá Mỏ Vịt Hirane Shoal
Đá Long Điền Boxall Reef 

Tổng cộng: 19 điểm.
Chú thích: ngoài ra Philippines kiểm soát 20 đá, bãi khác ở gần đất liền của Phi, không đưa vào vì VN không tuyên bố chủ quyền.


Trung Quốc kiểm soát 
Đá Châu Viên Cuarteron Reef
Đá Chữ Thập Fiery Cross Reef
Đá Ga Ven Gaven Reefs
Đá Lạc Gaven South Reef
Đá Gạc Ma Johnson South Reef
Đá Tư Nghĩa Hughes Reef
Đá Vành Khăn Mischief Reef
Đá Xu Bi Subi Reef
Bãi Suối Ngà First Thomas Shoal
Đá Ba Đầu Whitson Reef 
Bãi Hải Sâm Jackson Atoll
Bãi Chóp Mao Sabina Shoal 
Đá Đức Hòa Empire Reef 
Đá Ken Nan McKennan Reef
Đá Bình Khê Edmund Reef 
Đá Bình Sơn Hallet Reef
Đá Bãi Khung Holiday Reef 
Đá Én Đất Eldad Reef 
Bãi Trăng Khuyết Half Moon Shoal
Bãi Cái Mép Bombay Shoal

Tổng cộng: 20 điểm.
  

Malaysia kiểm soát 
Đá Én Ca Erica Reef
Đá Hoa Lau Swallow Reef
Đá Kỳ Vân Mariveles Reef
Đá Sác Lốt Royal Charlotte
Đá Suối Cát Dallas Reef
Đá Kiêu Ngựa Ardasier Reef
Bãi Thám Hiểm  Investigator Shoal
Đá Louisa Louisa Reef

Tổng cộng: 8 điểm.
Và 3 bãi cạn khác gần đất liền của Malaysia


Đài Loan kiểm soát 
Đảo Ba Bình Itu Aba Island
Bãi Bàn Than Ban Than Reef

Tổng cộng: 2 điểm.
Chú thích: Theo những nhà báo VN tác nghiệp ở Trường Sa ghi nhận thì bãi vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Việt Nam, nhiều lần Đài Loan cắm cờ ở đây đều bị VN phá, dỡ .

Không kiểm soát từ bất kỳ quốc gia nào:
Đá Suối Ngọc Alicia Annie Reef
Đá Lục Giang Hopps Reef
Đá Văn Nguyên Jones Reef
Đá Long Hải Livock Reef
Đá An Lão Menzies Reef


Diện tích tự nhiên một số đảo, bãi theo thứ tự:

01.Lớn thứ nhất: đảo Ba Bình, 0.46 km2, từng có lính Pháp-Việt và trạm khí tượng, bị Tưởng Giới Thạch chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Đài Loan
02.Lớn thứ hai: đảo Thị Tứ, 0.37 km2 bị Philippines chiếm, trong khi đã từng có lính Việt từ thời Pháp, và sau đó lính Việt thời VNCH ở đó trước Phi
03.Lớn thứ ba: đảo Bến Lạc, 0.186 km2 bị Philippines chiếm (Trước đó không biết có lính Việt nào không??)
04.Lớn thứ tư: đảo Trường Sa, 0.13 km2 bây giờ là thủ phủ của quân đội VN trên quần đảo Trường Sa
05.Lớn thứ năm: đảo Song Tử Đông, 0.127 km2 bị Philippines chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Phi
06.Lớn thứ sáu: đảo Song Tử Tây, 0.12 km2 đang là một pháo đài của quân đội VN
07. Lớn thứ bảy: đảo Sinh Tồn, 0.08 km2, Việt Nam đóng quân
08. Lớn thứ tám: đảo Vĩnh Viễn, 0.079 km2, Philippines chiếm giữ
09.Lớn thứ chín: đảo Sơn Ca, 0.07km2, Việt Nam đóng quân
10.Lớn thứ mười: đảo Loại Ta, 0.065km2 Philippines chíêm giữ, từng có lính Việt ở đó trước Phi
11.Lớn thứ mười một: đảo Hoa Lau, 0.062km2 Malaysia chiếm
12. Lớn thứ mười hai: đảo Nam Yết,0.053 km2 Việt Nam đóng quân
13. Lớn thứ mười ba: đảo An Bang, 0.016km2, Việt Nam đóng quân
14. Lớn thứ mười bốn: đảo Bình Nguyên, 0.0057km2, Philippines chiếm
15.Lớn thứ mười lăm: đảo (cồn) An Nhơn, 0.0044km2, Philippines chiếm năm 1978 (Philippines gọi là đảo Panata, một số báo Việt Nam ghi nhầm tên Ponata nhưng đó chính là cồn An Nhơn)

Lưu ý thêm:

Theo nguồn wiki Trung Quốc, quần đảo Trường Sa có hơn 230 đảo nhỏ, cồn cát, rạn đá ngầm, bãi cát ngầm; đã đặt tên 192 điểm. Nếu theo con số của TQ thì các nước chiếm đóng và kiểm soát chưa tới phân nữa trên tổng số, còn lại là các đá bãi san hô ngầm chưa có nước nào kiểm soát.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết đảo, đá, bãi... ở Biển Đông, kế đến là Việt Nam, tiếp nữa là Philippines...
Tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam là nước kiểm soát các điểm nhiều nhất, còn Trung Quốc là nước có diện tích lớn nhất do bồi đắp thêm. 
Nếu tính cả quần đảo Hoàng Sa thì hiên nay Trung Quốc là nước có số lượng nhiều nhất và tổng diện tích lớn nhất ở Biển Đông.

_____________

Thợ Cạo tổng hợp

Không có nhận xét nào: