Tìm thông tin liên quan:

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Ngư dân Việt và làn sóng trộm hải sâm

Những nơi tàu Việt Nam bị bắt giữ vì trộm hải sâm

Không có nhận xét nào: