Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Những địa danh dân dã thân thương ở quê tôi

Núi Đất, núi Cam, núi Miếu, núi Chà Rang, núi Tranh, núi Xoài, núi Cấm, núi Thơm, núi Đình, núi Bà Điểm, núi Ông Diếc, núi Bà Khương, núi Ễnh, núi Ba Cụm...

Đèo Cổ Mã, đèo Cẳng Cu...

Dốc Lỗ Chài, dốc Gò Sân, dốc Dừng, dốc Lết...

Gộp Mòng Mòng, Dực Mò O...

Suối Cái, suối Lụa, suối Ré, suối Đá Bàn

Gò Chợ, Gò Sân, Gò Quýt, Gò Tống Đạt, Gò Giếng Mạch, Động Bằng...

Hòn Đồn, hòn Cọc, hòn Bứa, hòn Tượng, hòn Én, hòn Sóng, hòn Gió...

Giếng Giàng, giếng Lầu…

Đồng Bầu Cỏ, đồng Bầu Ấu, đồng Chua Me, đồng Núi Đất, đồng Láng, đồng Đá, đồng Hóc Chai, đồng Hóc Gạo…

Bầu Dừa, bầu Chèo, bầu Hội Khách, bầu Bà Bông, bầu Ấu, bầu Cát…

Xóm Trại, xóm Bầu Tròn, Lỗ Rong...

(trích dẫn từ một bài báo của tác giả Phan Thanh báo Phú Yên)

Không có nhận xét nào: