Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Xem Tam Đảo xưa để biết trình của người Pháp trong quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng

[​IMG]


[​IMG]
[​IMG][​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


Không có nhận xét nào: