Tìm thông tin liên quan:

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Bằng chứng của Khmer Đỏ tố cáo quân Việt Nam.

(viết trên bảng và cẩm nang bỏ túi)
 Chụp từ phim tài liệu truyên truyền của Khmer đỏ; được cho là hiện vật tại trận địa:

Không có nhận xét nào: