Tìm thông tin liên quan:

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Phim tài liệu: Di tản ở TX Kontum, 1972

Tại sân vận động TX Kontum


TX Kontum di tản trong vòng vây, 1972

Không có nhận xét nào: