Tìm thông tin liên quan:

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Ai cho tôi lương thiện?

Tran Hung
6 Tháng 11 lúc 18:18 ·

Người ngay cũng thành kẻ gian.
Y như rằng, đụng đến thủ tục hành là chính là phải làm giấy tờ ma mảnh, khai gian, lo lót, đi vòng qua mặt quy định.
Khổ nổi, nhà nước bắt phải thế chứ thằng dân nào muốn.
Ví dụ vài chuyên, đơn giản:
- Bạn mua chiếc xe máy mà hộ khẩu ở xa, mắc làm không về quê đươc, bạn nhờ người khác tại chỗ đứng tên đăng ký chủ phương tiện, không gian là gì?
- Bạn có CMND, lỡ gặp mưa hoặc quên bỏ vào máy giặt nó hư, bạn làm đơn cớ mất, khai với CA là bị mất ở chỗ khác, không gian là gì?
- Bạn cần giao dịch gì đó hoặc con bạn học trường nào đó mà họ cần có hộ khẩu tại chỗ, bạn bịa lý do rồi cắt, nhập khẩu vào nhà người khác, không gian là gì?
- Bạn có cái nhà cầm ngân hàng để vay, NH yêu cầu phải chứng minh phương án làm ăn, có thu nhập chục triệu tháng. Bạn đang thất nghiệp nhưng làm giấy phịa ra chức to lương cao, không gian là gì?
Vì vậy dân rất mừng khi Chính phủ quyết định cải cách thủ tục hành chính mới đây,

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này