Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Toọc Việt hổ báo cáo chồn, mềm nắn rắn buông!.

Phía bắc TQ quá mạnh, cực chẳng đã phải bật lại thôi. Còn Lào phải cảm ơn dãy Trường Sơn cản đường, CPC phải cảm ơn Pháp nhày vô. Nếu không cũng bị Đại Việt tái chín, ít nhất cũng đến sông Mê Kông.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này