Tìm thông tin liên quan:

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

"Giao Hoàng Sa, Trường Sa để trả ơn Tàu, lấy uy tín với Thế giới" ?

Một người "yêu nước thông thái":

Tran Hung
Đã mấy năm, TC không muốn nhắc lại nhưng vài ngày đây HPS đưa hình lên để minh chứng mình là nạn nhân của đám đông vô thức nên lão mới dán lại. Chuyện thế này, Nguyen Quang tha cái stt của HPS về FB của mình.
Lão còm chửi: "Thêm một thằng đâu tôm "giao HS TS để trả ơn Tàu, lấy uy tín với Thế giới. ĐCM, chúng học rộng biết nhiều mà sao đầu như đậu hủ thúi thế không biết! Ân nghĩa gì ở canh bạc cuộc chơi, có ai cho ai không cái gì. Cắt lãnh thổ của mình cho nước khác mà bảo lấy chữ tín với thế giới? hay thế giới bảo vịt mày ngu cỡ đó thì chết đi là vừa. Chúng tưởng mình thông thái lắm, thích chém gió ngược, chơi sốc hàng nhưng lập luận ngu như con nít, ẻ vào...". NQ và fan bật lại...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154155384564968&set=a.10150090492384968.295238.677699967&type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này