Tìm thông tin liên quan:

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Có 13 tỉnh, thành phố đóng góp cho ngân sách Trung ương, nhưng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc than: "Cả nước chỉ có 13 tỉnh, thành phố đóng góp cho ngân sách Trung ương thì làm sao ngân sách chịu nổi!”
- Sao hổng thấy: có 3 tỉnh đóng góp nhiều quan lãnh đạo cho trung ương,
Lưu từ FB

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này