Tìm thông tin liên quan:

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Chùm ảnh lính Tàu ở trần truồng trong chiến tranh Biên giới phía Bắc.
Nữ y tá trẻ người đang cho thương binh bú tí vì không có nước!

ST từ mạng TQ: 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này