Tìm thông tin liên quan:

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Chùm ảnh quân Sêrây Ka bị quân VN đánh te tua!

Trong ba lực lượng chống VN, đáng gườm là quân Khmer đỏ trùng thế khó chơi. Quân Molinaka của Sihanouk truyên truyền lôi kéo dân là chính. Còn quân Sêrây Ka (còn gọi là Para) đẹp mã rằn ri do Mỹ, Thái hậu thuẫn yểm trợ thì đụng quân VN nó dần cho te tua. Chùm ảnh đám này , khi bị quân VN tấn công vào căn cứ ở biên giới TL - CPC
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này