Tìm thông tin liên quan:

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Rừng khộp Campuchia

Mùa mưa cây cối um tùm, cỏ có chỗ lút đầu, suối lũ tràn bờ, quân VN truy quét loanh quanh, ở đâu có khói trên cây, ở đó có địch. Mùa khô cây trụi lá, nắng cháy da người, suối cạn đọng thành vũng, quân VN lại lên đường, ở đâu có nguồn nước ở đấy có địch. Quân ta đi lạc, hết nước khô máu cũng chết. Bên nào cũng hy sinh vì nước cả !.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm Blog này